Συμβουλές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

[Επεξήγηση] AI στην κυβερνοασφάλεια – Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, περιπτώσεις χρήσης