Κέντρο Ειδήσεων Minitool

Πώς να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση εγκατάστασης στα Windows 10; [MiniTool News]