Νέα

Πώς να δημιουργήσετε ανυψωμένη συντόμευση χωρίς προτροπή UAC στα Windows;