Ανάκτηση δεδομένων

Πώς να εγκαταστήσετε τα Windows 10 11 στο Steam Deck; Ένας πλήρης οδηγός εδώ