Δίσκος κατάτμησης

Πώς να κλωνοποιήσετε τον κρυπτογραφημένο δίσκο BitLocker σε έναν μικρότερο δίσκο