Ανάκτηση δεδομένων

Πού είναι οι λήψεις σε αυτήν τη συσκευή (Windows/Mac/Android/iOS); [Συμβουλές MiniTool]