Βιβλιοθήκη Wiki Minitool

Τι σημαίνει η μη διορθώσιμη μέτρηση τομέα και πώς μπορεί να διορθωθεί [MiniTool Wiki]