Ανάκτηση δεδομένων

Τρόπος διόρθωσης: Η κάρτα μνήμης Dash Cam είναι γεμάτη