Βάση Γνώσεων

Τι είναι ένας σταθερός δίσκος; Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι του;