Κέντρο Ειδήσεων Minitool

Τι είναι το Wermgr.exe και πώς μπορεί να διορθωθεί η υψηλή χρήση του CPU από αυτό; [MiniTool News]