Δίσκος Κατάτμησης

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του τόμου και του διαμερίσματος στο λειτουργικό σύστημα Windows;