Συμβουλές Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας

[FIX] Σφάλμα 'Η λαβή δεν είναι έγκυρη' κατά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του συστήματος [Συμβουλές MiniTool]