Ανάκτηση δεδομένων

Διορθώστε την αυτόματη διαγραφή αρχείων των Windows και ανάκτηση δεδομένων