Νέα

[Επιλύθηκε] Το macOS δεν μπορεί να επαληθεύσει ότι αυτή η εφαρμογή είναι δωρεάν από κακόβουλο λογισμικό