Συμβουλές Ανάκτησης Δεδομένων

Ο σκληρός δίσκος δείχνει μόνο μισή χωρητικότητα; Πώς να ανακτήσετε τα δεδομένα του; [Συμβουλές MiniTool]