Βιβλιοθήκη Wiki Minitool

Πώς να επισημάνετε το διαμέρισμα ως ενεργό ή ανενεργό στα Windows [MiniTool Wiki]