Νέα

Κολλημένο στο άθροισμα ελέγχου CMOS Είναι μη έγκυρη οθόνη; Οι διορθώσεις είναι εδώ!