Ανάκτηση δεδομένων

Τρόπος διόρθωσης: Σφάλμα κατά τον έλεγχο της κολλημένης μονάδας USB