Κέντρο Ειδήσεων Minitool

Τι είναι το RtHDVCpl.exe; Είναι ασφαλές και πρέπει να το αφαιρέσετε; [MiniTool News]