Βάση Γνώσεων

Τι είναι το Windows Panther Folder; Που είναι? Μπορείτε να το διαγράψετε;