Ανάκτηση δεδομένων

Πώς να διορθώσετε το εργαλείο αποκατάστασης αρχείων των Windows δεν λειτουργεί