Βιβλιοθήκη Minitool Wiki

Τι είναι το Hybrid Sleep στα Windows και πότε πρέπει να το χρησιμοποιήσετε; [MiniTool Wiki]