Ανάκτηση δεδομένων

Διόρθωση: Τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην επιφάνεια εργασίας δεν είναι ορατά Windows 7 8 10 11